HokejPiłka nożna

Aktualności

#aktualności

 27.02.2017

Komunikat spółki Zagłębie S.A.

W związku z komunikatem ABW w sprawie zatrzymania prezesa zarządu Zagłębie S.A., akcjonariusz wniósł o niezwłoczne zwołanie rady nadzorczej Zagłębie S.A. w celu zawieszenia w czynnościach prezesa zarządu spółki.

Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni przez organy ścigania o prowadzeniu śledztwa przeciwko prezesowi zarządu Zagłębie S.A. Nie otrzymaliśmy również informacji o zatrzymaniu prezesa zarządu i przedstawienia mu zarzutów.