HokejPiłka nożna

Aktualności

#aktualności #kibice

 5.03.2019

Nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Humanitas

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Manager i coach sportowy to studia dedykowane przede wszystkim absolwentom szkół wyższych i obecnym oraz przyszłym managerom sportu. Rekrutacja trwa do 15 marca!

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Managera i coacha sportowego przygotowuje do pracy w zakładach i jednostkach budżetowych/organizacjach sektora publicznego funkcjonujących w obszarze kultury fizycznej, a także firmach prywatnych i klubach sportowych. 

Manager (agent sportowy) potrafi zarządzać nie tylko klubami, placówkami, instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi, a także  zasobami ludzkimi (np. karierą sportową zawodnika). 

Adresaci:

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

- klubach sportowych,

- klubach fitness,

- stowarzyszeniach i fundacjach sportowych,

- związkach sportowych,

- hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach,

- administracji samorządowej,

- organizacjach zajmujących się sportem i rekreacją.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą uznani w swoich dziedzinach praktycy i eksperci gwarantując przekazanie wiedzy praktycznej i nabycie przez uczestników studiów konkretnych umiejętności. 

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu:

Telefon: 32 363 12 21

Adres mailowy: podyplomowe@humanitas.edu.pl

Zapisz się już dziś!