HokejPiłka nożna

Dla akcjonariuszy

Firma spółki, jej siedziba i adres: Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kresowa 1


Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000105589


Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6443020878

Wysokość kapitału zakładowego: 41 765 800,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 41 765 800,00 zł