Dla Akcjonariuszy

ZAGŁĘBIE S.A.
REGON: 277461172
NIP: 6443020878
KRS: 0000105589

Prezes Zarządu – Marcin Jaroszewski

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM, ŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU, ALBO JEDNEGO CVZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2002-04-08
Poczta: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Ulica: Kresowa 1
Miejscowość: Sosnowiec
Gmina: M. SOSNOWIEC
Powiat: M. SOSNOWIEC
Województwo: śląskie
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data rozpoczęcia działalności: 1906
WWW Zaglebie.eu

 

Sprawozdanie finansowe 2019 – TUTAJ

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zagłębie S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa  wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu 41-200 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Poprzednie komunikaty znajdziesz w zakładce – ARCHIWUM

 

 

© ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC SA 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin