Dyrektor Zagłębia: Stanowczo sprzeciwiamy się takim sytuacjom!