Dla mediów

Informacje dla przedstawicieli mediów dot. spotkań rozgrywanych na obiektach Zagłębia

Wnioski akredytacyjne na spotkania Zagłębia Sosnowiec, rozgrywane w roli gospodarza na Stadionie Ludowym, należy składać:

dla akredytacji na cały sezon - najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek I ligi, przed rundą wiosenną można składać akredytacje na drugą część sezonu.
dla akredytacji jednorazowych - najpóźniej do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego spotkanie.
Jedna redakcja może ubiegać się maksymalnie o 3 akredytacje (niezależnie od rodzaju, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie).

Przesłane wnioski muszą być opatrzone pieczęcią redakcji oraz podpisem redaktora naczelnego. Inne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wzór formularza - akredytacja jednorazowa - do pobrania - Tutaj

Wzór formularza - akredytacja stała - do pobrania - Tutaj

Zagłębie S.A. pozostawia sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Zachęcamy do korzystania z systemu accredito - tutaj

Dziennikarz podczas imprezy musi posiadać przy sobie aktualną legitymację prasową i zapoznać się wcześniej z regulaminem obiektu i imprezy masowej.

Kontakt - media@zaglebie.eu

Tel. 693 827 666

Materiały do pobrania:

Herb Zagłębia - Tutaj