DO MECZU POZOSTAŁO:

DNI

GODZ

MIN

2023-12-08 20:30

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/virtualki/207183/wp-content/themes/zaglebie/header.php</b> on line <b>268</b><br />
h<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/virtualki/207183/wp-content/themes/zaglebie/header.php</b> on line <b>270</b><br />
h<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/virtualki/207183/wp-content/themes/zaglebie/header.php</b> on line <b>272</b><br />
h

Dla akcjonariuszy

 

Informacje podstawowe

Nazwa firmy: „Zagłębie” Spółka Akcyjna
Skrót firmy: „Zagłębie” S.A.
Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna
Adres: ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
KRS: Spółka prawa handlowego wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000105589
tel./fax (32) 299-64-40
www www.zaglebie.eu
e-mail sekretariat@zaglebie.eu
NIP 644-30-20-878
REGON 277461172
Konto bankowe 83 1750 1035 0000 0000 2588 4817
Przeważające PKD: 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
Zarząd Spółki: Prezes Zarządu – Arkadiusz Aleksander
Rada Nadzorcza: Radosław Dyszpit – Przewodniczący
Konrad Miterski
Zdzisław Banaś
Zgromadzenie Akcjonariuszy: Gmina Sosnowiec    98 % akcji
Osoby fizyczne         2 % akcji
Finanse: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.365.800,00 zł i dzieli się na 50365 akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł.

Spółka posiada majątek trwały:
wartości niematerialne i prawne,
środki transportu,
sprzęt o nieznacznej wartości.

i majątek obrotowy:
zapasy,
należności krótkoterminowe,
inwestycje krótkoterminowe.

Rejestr akcjonariuszy Rejestr akcjonariuszy prowadzany jest przez:
Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie

 

Sprawozdania finansowe

2021 – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2020 – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2019 – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2018 – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2017 – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
KRS: 105589

 Biegły Rewident

2021 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2019 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2018 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2017 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
KRS: 105589

Wynagrodzenia dla pośredników transakcyjnych

2022 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2021 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2020 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2019 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

2018 KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Informacje dodatkowe i pomoc

W razie konieczności uzyskania informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

KOMUNIKATY:

INFORMACJA 1.10.2021

Składanie ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego na rok 2021

Termin do 6 października br.
__________________________________________________

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zagłębie S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa  wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu 41-200 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Poprzednie komunikaty znajdziesz w zakładce – ARCHIWUM

© ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC SA 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin